Administrativ lättnad för skolor

Assently erbjuder färdigpaketerat stöd och olika funktioner som ger dig och ditt team av lärare och administrativ personal hjälp genom de olika stegen från intresseanmälan och antagningsprocess till dokumentation och godkännanden under hela skolgången. Inga fler borttappade pappersblanketter, mindre tid på att jaga in påskrifter samtidigt som ni följer GDPR.
Skolor

Inför skolstart

 • Ansökningsformulär
 • Kontaktuppgifter, allergier, särskilda behov
 • Godkännande för fotografering
 • Kvittera ut dator/läsplatta etc

→Assentlys lösning

 • Webbautomation (avancerat stöd för formulär)
 • Ifyllbara pdf, Massutskick, E-post till tredje part

Under skolåret

 • Ledighetsansökan
 • Vaccinationsintyg
 • Flyttanmälan
 • Utflykter

→Assentlys lösning

 • Webbautomation (avancerat stöd för formulär)
 • E-signering, massutskick (maila hela klassen med ett knapptryck)

Admin

 • Arkivering
 • GDPR

→Assentlys lösning

 • Automatisk lagring i era system (Google Drive, Sharepoint, alt integreras med era egna lösningar)
 • Säker lagring/åtkomstkontroll (säkerställ att rätt person får tillgång med e-leg eller SMS)

Med Assentlys Digitala signeringar ersätter du analoga flöden med pappersarbete och fysiska underskrifter med effektiva och säkra digitala underskrifter. Vår elektroniska signering ersätter tidskrävande, omständlig pappershantering vid anställningsavtal, underskrifter för tecknande av abonnemang eller ansökningsblanketter till skolor, bara för att nämna några användningsområden. Börja signera digitalt i dag!

"Med Assently har vi ökat effektiviteten ytterligare. Insamlingen och hanteringen av signaturer är mycket smidig."
Läs mer