"HR-chefens bästa vän"

Administrativ lättnad i form av mallar, stöd och olika funktioner som hjälper dig och ditt team, med de olika processerna inom HR-området — från rekrytering och anställning till det löpande arbetet under HR-året.
Human resources

Rekrytering

 • Rekrytering
 • Godkännande/compliance
 • Skicka avtal
 • Signering av avtal

→ Assently applikation

 • Integration Teamtailor/API
 • Digitala anställningsavtal
 • Digital Post-It
 • Godkännandeflöde

Anställning

 • Välkomstpaket till nyanställd
 • Information till 3:e part
 • Behörigheter

→Assently applikation

 • Signaturordning
 • Batchutskick
 • Signatur för en batch
 • Avancerat blankettstöd

HR-året

 • Lönebeslut, lönetillägg
 • Ledigheter (studier, föräldra- etc.)
 • Entledigande/uppsägning
 • Utvecklingssamtal

→Assently applikation

 • E-signering av avtal
 • eID-säkrade utskick
 • Avancerat blankettstöd
 • Information till 3:e part

Digitala anställningsavtal är ett kraftfullt verktyg för att skapa dynamiska avtal i HTML. Avtal och blanketter skapas som mallar, direkt i applikationen, och möjliggör en styrning av dokumentets utformning beroende på val i samband med att dokumentet skickas för signering. Mallarna kan antingen byggas i en extern editor eller med hjälp av den inbyggda editorn i Assently E-sign. Ni kan också ta hjälp av oss för att sätta upp dem. Kontakta oss för mer teknisk dokumentation.

Läs mer om Assently:s produkter: https://assently.com/products/ och hur vi kan hjälpa dig och ditt företag.

"När anställningsavtalet har undertecknats distribueras det automatiskt till rätt funktion och rätt personer."
Läs mer