Fastighet

Lägger ni som fastighetsägare mycket tid på att administrera avtal och kvittenser, samla in underskrifter från hyresgäster och annat pappersarbete som kräver underskrifter och signaturer? Med digitalisering av avtal och annan dokumenthantering i fastighetsbranschen kan verksamheten effektiviseras. Elektronisk signering håller samma juridiska validitet som ett avtal på papper, men ger alla inblandade en smidigare process.
Fastighet

Spara tid och signera avtalet digitalt

Lägger ni som fastighetsägare mycket tid på att administrera avtal och kvittenser, samla in underskrifter från hyresgäster och annat pappersarbete som kräver underskrifter och signaturer? Med digitalisering av avtal och annan dokumenthantering i fastighetsbranschen kan verksamheten effektiviseras. Elektronisk signering håller samma juridiska validitet som ett avtal på papper, men ger alla inblandade en smidigare process.

Vi på Assently har en lång erfarenhet av digitala verktyg och har lösningen för många utmaningar kring signeringar och avtal. Vi har därför tagit fram specifika verktyg för att underlätta administrationen av fastigheter. Boka en demo för att få exempel på hur vi har hjälpt andra bolag inom fastighet och förvaltning med digitalisering av avtal och inloggningar.

Våra lösningar för denna bransch

  • Förenkla inloggning i bostadsportaler och kösystem med BankID och andra nordiska e-legitimationer
  • Effektivisera flöden vid förmedling av nya objekt
  • Förenkla signering och hantering av styrelseprotokoll och kontrakt

"När anställningsavtalet har undertecknats distribueras det automatiskt till rätt funktion och rätt personer."
Läs mer