Finans- och försäkringsoperatörer lockar nya kunder med digitala signaturer och autentisering

Att tillhandahålla finansiella tjänster till slutkunder kräver noggrann uppmärksamhet för att säkerställa tillförlitlighet. Att förbereda dokument och se till att processerna fungerar effektivt kan ibland vara skillnaden mellan framgång och misslyckande.
Finans & Försäkring
Kunder som vi hjälper idag
Inga objekt hittades.

Digitalisering i bank och finans –
e-signering och e-identifiering

För att användare och kunder ska känna sig trygga med finansiella tjänster krävs att de system man kommer i kontakt med bidrar till en känsla av trygghet och tillit. Genom att tillhandahålla en tidseffektiv registreringsprocess och samtidigt samla in nödvändig information, skapas bättre förutsättningar för att kunden ska känna sig både säker och välkommen.

Känner ni att ni redan verifierar era kunder i realtid med säker identifiering, följer alla säkerhetsregler och erbjuder användarinteraktion i toppklass? Då kanske ni inte behöver vår hjälp för tillfället. Om inte berättar vi gärna hur vi har hjälpt andra kollegor i er bransch med detta.

Assently hjälper dig att:

  • Erbjuda en snabbare och mer modern onboarding av nya kunder
  • Se till att befintliga kunder blir mer lojala och lönsamma
  • Säkerställa regelefterlevnad
  • Löpande utveckla säkerhetsarbetet

Nu har vi ett samarbete med Glofitech som tillhandahåller IT-lösningar mot bank, finans och försäkring. Vi har utvecklat en produkt tillsammans för att underlätta och automatisera er client onboarding-process och övrig dokumentation som vid exempelvis kundrådgivning.

Våra lösningar för denna bransch

  • E-signering av kontrakt och avtal (Validering och Arkivering)
  • Identifiera personer på telefon eller i en chatt (t.ex. vid spärrning)
  • Säker inloggningstjänst (autentisera identitet genom BankID, andra nordiska e-legitimationer eller Foreign eID via Sweden Connect)
  • Avancerad elektronisk signatur
  • Verktyg för att bygga dynamiska avtal
I vår interna hantering sparar vi 25 % av den tid vi spenderar på försäljnings- och anställningsavtal.
Läs mer