Juridik

Skapa konkurrensfördelar med digitaliserad avtalshantering. Alla som är verksamma inom juridik vet att trovärdigheten i signerade avtal är av största betydelse, samt att processen går snabbt och smärtfritt. Digitaliseringen för advokater och jurister handlar därför i hög grad om säkerhet.
Juridik
Kunder som vi hjälper idag
Inga objekt hittades.

Skapa konkurrensfördelar med digitaliserad avtalshantering

Alla som är verksamma inom juridik vet att trovärdigheten i signerade avtal är av största betydelse, samt att processen går snabbt och smärtfritt. Digitalisering för advokater och jurister handlar därför i hög grad om säkerhet.

Validering av identitet är avgörande, men även att säkerställa en effektiv administration av vem som gjorde vad, när och med vilken avsikt. Allt måste kunna spåras historiskt med bibehållen transparens. Digital signering av juridiska avtal underlättar redan arbetet för många advokatbyråer, men mycket återstår i digitaliseringen av branschen. Assently hjälper er att skifta till digital hantering av avtal och kontrakt med elektronisk signering.

Assently hjälper er att:

  • Visa kunder en modern och ändamålsenlig hantering genom digitaliserade avtal och signaturer
  • Förbättra stödet för slutkunder genom e-signering
  • Minska budkostnader och snabba upp signeringskedjan

Våra lösningar för denna bransch

  • Åtkomstkontroll med BankID för konfidentiella avtal
  • API-koppling till system för dokumenthantering som ni redan använder
  • Avancerad elektronisk signatur (med e-legitimationer från de nordiska länderna)
  • Verktyg för att omvandla befintliga avtal till dynamiska avtal
  • Kontrakt- och avtalshantering (validering och arkivering)
  • Separata PDF-baserade certifikat (PAdES)

"När anställningsavtalet har undertecknats distribueras det automatiskt till rätt funktion och rätt personer."
Läs mer