Plattformsintegrationer

Upsales
Upsales har nu Assentlys erkänt säkra lösning för elektronisk signering som en integrerad del av sin plattform. 
Läs mer

Upsales användare kan nu smidigt och enkelt skicka offerter för signering som en del i systemet. Med ett par knapptryck är integrationen på plats och användarna av Upsales skickar offerten till mottagaren. <br>Mottagare kan listas för att ytterligare förenkla och snabba på hanteringen och de utskickade offerterna kan följas upp vad gäller status. 

När offerten är färdigsignerad returneras den till systemet, signerade parter erhåller en signerad kopia och ärendet markeras som klart.

Team Tailor
Teamtailors redan effektiva plattform för rekrytering blir nu ännu snabbare med hjälp av Assently E-Sign som en del av systemet.
Läs mer

Teamtailor-användare skickar enkelt och snabbt anställningsavtal till kandidater för signering. All signering sker elektroniskt med stöd för flera eIDn, SMS eller med pekskärmsunderskrift. Assentlys E-Sign är en integrerad del av flödet i applikationen och den som rekryterar slipper risken att tappa en nyckelkandidat på grund av långsam administration.

När avtalet har signerats av alla parter returneras det till Teamtailor, berörda parter får varsin kopia och ärendet markeras som avslutat.

Sympa
Sympa möjliggöra att ha alla processer och HR-data samlade i ett och samma system, vilket tillsammans med E-signering lägger grunden för en effektiv och transparent HRM-utveckling.
Läs mer

Sympa har valt att med hjälp av Assentlys E-Sign ytterligare effeketivisera HR-hanteringen. Med Sympas HR-system kan kunder sköta all information om medarbetarna i en enhetlig HR-lösning – från anställning till avslutad tjänst. Ofta behövs och efterfrågas signering av dokument och det är bara ett par knapptryck bort med hjälp av Assently E-Sign. Anställningsavtal, beslut och andra dokument kan enkelt sändas för signering. Status på skickade dokument följs enkelt och tydligt i systemet och åtgärder kan göras – exempelvis påminnelser.

Salesforce
SalesForces samlade kundöversikt gör det enkelt att följa kundutvecklingen och med e-signering hjälper det dig att avsluta affärer snabbare.
Läs mer

Ägna mindre tid åt administration och mer tid åt att sälja med anpassad integrering med dina affärsverktyg och med Assently E-Sign. Skicka offerter för signering och följ upp status direkt i systemet.

Microsoft Power Automate
Microsoft Power Automate öppnar möjligheter att sömlöst integrera Assently E-Sign med en mycket stor mängd applikationer. Det innebär att elektronisk signering görs tillgänglig på de ställen och i de processer som du önskar.
Läs mer

Microsoft Power Automate öppnar möjligheter att sömlöst integrera Assently E-Sign med en mycket stor mängd applikationer. Det innebär att elektronisk signering görs tillgänglig på de ställen och i de processer som du önskar.

Microsoft Dynamics
Assentlys säkra och snabba lösning för elektronisk signering finns som en del av Microsoft Dynamics. 
Läs mer

Dynamics-användare kan smidigt och enkelt skicka offerter, sk. quotes, för signering som en del i systemet. Med ett par knapptryck kan användaren med hjälp av integrationen skicka offerter till mottagarna. Status på skickade offerter kan ses i lista med tydlig status på respektive offert och påminnelse, eller annan åtgärd, kan skickas.
Mottagare listas för att ytterligare förenkla och snabba på hanteringen och de utskickade offerterna kan följas upp vad gäller status. När den skickade offerten är färdigsignerad returneras den till systemet, signerande parter erhåller en signerad kopia och ärendet markeras som klart.