Offentlig sektor: Samhällsnytta genom digitalisering av kommun och region

Den svenska offentliga sektorn är ledande inom digitalisering i EU, men mycket återstår till målet att nå EU:s inre digitala marknad. Assently erbjuder kommuner, regioner, myndigheter och verk kunskap och verktyg inom e-signering, e-identifiering och andra viktiga verktyg i digitaliseringsprocessen.
Offentlig sektor

Effektiv offentlig sektor – digitalisering av processerna


De flesta privatpersoner förväntar sig i dag att blanketter och övrig administration kan skötas på digital väg. Med våra tjänster för e-identifiering för offentlig sektor och digital signering för kommun och region kan offentliga verksamheter möta förväntningar från samhället.

I interna processer används digital signering och säker identifiering för att förenkla och effektivisera arbetet och nå upp till krav och mål för digitalisering i kommun, region och myndigheter. Skapa en säker intern kommunikation och förenkla inköp och avtalshantering med hjälp av våra tjänster inom e-identifiering för offentlig sektor och digital signering för kommun och annan offentlig verksamhet.

Assently hjälper er att:

  • Förenkla blanketthanteringen
  • Underlätta inköp och minska kostnader
  • Förbättra samarbetet med andra avdelningar, myndigheter och leverantörer
  • Erbjuda en högre servicenivå
  • Öka tillgängligheten för andra i samarbetet
  • Säkerställa att all digital övergång sker säkert och i enlighet med gällande lagar och regler

Våra lösningar för denna bransch

  • Logga in med e-legitimation (autentisera identitet genom BankID, andra nordiska e-legitimationer eller Foreign eID via Sweden Connect) – CoreID
  • Verifiera identiteten hos personer som ringer in eller besöker er via chatt i realtid – LiveID
  • Digital signering av avtal och kontrakt – snabbt och enkelt – E-sign

"Vårt nästa steg är att vidareutveckla vår användning och låta potentiella givare registrera sig "på språng" på en surfplatta med bankID."
Läs mer