Webbformulär

Assently erbjuder färdigpaketerat stöd i form av webbformulär - skräddarsydda formulär (digitala blanketter) som skapas enligt affärskrav från kund och publiceras som en webbsida med en eller flera sidor. Webbformulären är unika för varje kund, och utvecklas baserat på befintliga PDF-mallar och processer hos kunden, vilket gör det möjligt att vägleda kunder och slutanvändare vid inmatning av data och/eller information.

Webbformulär/Digitala blanketter

Vi vill att våra produkter ska hjälpa er genom ökad effektivisering, säkrare administrativa processer och minskad klimatpåverkan, samtidigt som er vardag förenklas och integritetsskyddet stärks. Genom att skapa framtidssäkra tekniklösningar och produkter med fokus på användarvänlighet, säkerhet och regelefterlevnad kan vi bidra till detta. 

Assently webbformulär Basic:

Upplägget baseras på befintlig PDF med en eller två sidor, tre webbformulärssidor ingår.

Funktionalitet inkluderad i Webform Basic:

 • Obligatoriska fält med förklarande text
 • Enkla formatregler för telefonnummer och personnummer
 • Rullgardinsmenyer
 • Flera valmöjligheter
 • Numeriska och alfanumeriska fält
 • Inmatade värden fylls i original PDF
 • Signeringsfunktioner i enlighet med Assently E-sign
 • Inkluderar API och en Pro-licens. Användaren kan komma åt webbkontoret och använda applikationen
 • Ändringar av PDF och formulär efter release offereras separat

Assently webbformulär Enterprise:

Utvecklade formulär baseras på en eller flera befintliga PDF-filer med flera sidor, flera webbformulärsidor ingår, indata kan användas som metadata eller i beräknade fält.

Funktionalitet inkluderad i Webformulär Enterprise

 • Obligatoriska fält med förklarande text
 • Formateringsregler när det är tillämpligt
 • Beräknade fält och "uppslagsfunktioner" (om värde X – då, om värde Y då)
 • Rullgardinsmenyer, flervalsfält, numeriska och alfanumeriska fält
 • Ändringar kan göras i PDF:erna
 • Ändringar kan göras i PDF-filerna
 • Signeringsfunktioner
 • Innehåller ett API och en användare. Användaren kan komma åt webbkontoret och använda applikationen
 • Ändringar av PDF och formulär efter release offereras separat

Solutions for electronic identification

Kolla in våra kundberättelser