Säkerhetshoten ökar – Assentlys lösningar skyddar

I tider av osäkerhet blir säkerheten allt viktigare. Genom Assentlys lösningar för elektronisk identifiering och signering skyddas enskilda och företag mot vågen av bedrägeriförsök och lurendrejeri.

– Hoten har inte minskat utan tvärtom ökat, säger Assentlys grundare Andreas Massarsch. Det finns en ökad oro för intrång i webbplatser och IT-system. En svag länk är alltid bristfälliga användarnamn och lösenord. De kan liknas vid kreditkort på vift. Men genom inloggning med eID uppnår vi inte bara enklare lösningar utan även högre säkerhet.

Ett omtalat hot är phising, nätfiske. Mottagaren får en till synes tillförlitlig förfrågan om att komplettera en offert eller leveransuppgifter. I ett svagt ögonblick kan förmås att klicka på länken.

– Regeln är mycket enkel, framhåller Andreas Massarsch. Det är alltid du och enbart du som tar initiativ till att identifiera dig. Ingen, och särskilt inte en bank, skulle ringa upp och be dig att logga in med ditt BankID.

I de nordiska länderna har vi tillgång till en tjänst som resten av Europa kan avundas. Där handlar det inte sällan om krångliga säkerhetsappar och en omständlig lösenordshantering.

– Även om vi ser en utveckling i den här riktningen i flera europeiska länder handlar det än så länge om fragmenterade lösningar som kanske bara fungerar i en enskild region.

Men med stöd i EU:s eIDAS-reglering – som från början enbart omfattade offentliga institutioner men nu även utvidgats till privata aktörer – kan möjligheterna till säker identifiering utvidgas till Europa som helhet.

– Jag tror att detta kommer med stormsteg. Vaccinpassen för covid-19 har visat hur vi snabbt kan få till ett gemensamt system i Europa. Mitt svenska vaccinpass har fungerat lika smidigt i Frankrike som i Sverige.

Utöver det svenska BankID finns det fristående systemet Freja eID som kan införas i andra länder. I Sverige har man exempelvis nyligen öppnat möjligheten för flyktingar från Ukraina att koppla sin passidentitet till systemet.

– Vi står inför många spännande förändringar som kommer att underlätta för alla parter, konstaterar Andreas Massarsch.

Solutions for electronic identification

Kolla in våra kundberättelser