Att känna till och identifiera sin kund - Hur en AML-tjänst hjälper företag att uppfylla kraven i den nya lagen om penningtvätt

Penningtvättslagen (2017/444, Finland) har infört nya krav för företag som kan vara komplexa att uppfylla. Efter samgåendet med Verified erbjuder vi nu en tjänst som har skapats för att hjälpa företag med dessa nya krav. Läs vidare för att lära dig mer om kraven och de avancerade funktionerna i Verifieds AML-portal.

‍Riskbedömning och kännedom om kunden

Riskbaserat förhållningssätt är kärnan i penningtvättslagstiftningen. Det innebär att företag som omfattas av lagen måste bedöma sina egna risker för penningtvätt och finansiering av terrorism. Riskbedömning av verksamheten är en viktig del av processen. Men hur kan denna bedömning göras mer effektiv? Assently's Verified-tjänst tillhandahåller omfattande verktyg för att känna till och identifiera kunden, vilket gör processen att verifiera och lagra kunddata effektivare och snabbare.

Vem är skyldig att rapportera?

I Prevention of Money Laundering and Terrorist Financing Act definieras exakt vem som är deklarant i den mening som avses i lagen. Denna kategori omfattar ett brett spektrum av aktörer såsom revisorer, advokatbyråer, advokater, revisorer, fastighetsmäklare, skatterådgivare och konsthandlare. Alla dessa aktörer måste vidta åtgärder för att minska risken för penningtvätt och finansiering av terrorism.

Med hjälp av portalen Verified AML kan dessa aktörer snabbt och effektivt bedöma och dokumentera riskerna för penningtvätt i sin egen verksamhet.

Identifiering och identifiering av den verkliga huvudmannen

Enligt penningtvättslagen måste en verklig huvudman identifieras för varje företag eller enhet. Denna person är vanligtvis den som direkt eller indirekt innehar mer än 25% av ägande- eller rösträtten i företaget. En verklig huvudman är också en person som på annat sätt utövar faktisk kontroll över företaget. Om det inte finns någon verklig huvudman för företaget, är den verkliga huvudmannen företagets styrelse eller motsvarande organ eller verkställande direktör.

Lagen kräver att varje företag identifierar den verkliga huvudmannen. Verified AML-portalen hjälper organisationer i denna process och effektiviserar identifieringen och identifieringen av förmånstagare.

Krav på företag enligt den nya lagen om penningtvätt

Den nya penningtvättslagen har fört med sig en rad krav som företag måste uppfylla. Verifieds AML-portal är en enkel och effektiv lösning för att uppfylla dessa krav. Med Verifieds tjänst kan ditt företag vara säkert på att det följer alla gällande regler och förordningar.

1. Gör en riskbedömning

Penningtvättslagen kräver att företag proaktivt bedömer sina risker. Företagen ska identifiera och bedöma riskerna för penningtvätt och finansiering av terrorism i sin egen verksamhet.

2.Känna till och identifiera dina kunder 

Företagen måste vara medvetna om sina kunders identitet, förstå deras aktiviteter och behålla denna information.

3. Ta reda på om du omfattas av rapporteringskrav

Lagen definierar exakt vem som är skyldig att rapportera. Rapporterande enheter som revisorer, advokatbyråer, advokater, revisorer eller fastighetsmäklare måste vidta åtgärder för att minska risken för penningtvätt och finansiering av terrorism.

4.Identifiera de verkliga huvudmännen

Lagen kräver att varje företag eller enhet identifierar den verkliga huvudmannen. Detta är en person som direkt eller indirekt äger mer än 25% av aktierna eller rösträtterna i företaget eller på annat sätt utövar effektiv kontroll över företaget.

Verifieds AML-portal hjälper företag att uppfylla kraven i penningtvättslagen

Verified-tjänsten har skapats för att göra livet enklare för dem som arbetar med penningtvätt. För dem som arbetar inom områden som riskhantering, juridik och revision tillhandahåller vi heltäckande lösningar och verktyg som hjälper dig att följa AML-lagstiftningen. Mer än 3000 företag runt om i världen förlitar sig på Verifieds lösningar. 

Verified AML-portalen erbjuder en effektiv och automatiserad lösning för företag som vill uppfylla KYC- och AML-kraven. Portalen är särskilt utformad för banker, försäkringsbolag, investeringsfonder och andra företag. 

Portalen tillhandahåller ett antal stödfunktioner, såsom eID, passläsare och ID-kortläsare, för att effektivisera och påskynda kundidentifieringen. Plattformen automatiserar viktiga processer som nödvändiga datakontroller och ifyllande av självdeklarationsformulär, vilket gör det enkelt och smidigt att följa KYC- och AML-reglerna. 

Varför välja Assently & Verified?

- Förbättra din kundupplevelse.

- En strömlinjeformad kundprocess: mindre manuellt arbete och snabbare handläggningstider.

- Håll ditt företag säkert: Assently och Verified-lösningar hjälper till att säkerställa att ditt företag följer alla KYC- och AML-regler.


Läs mer och boka en demo: https://verified.eu/en/aml/#clients

Solutions for electronic identification

Kolla in våra kundberättelser