Integrera Assentlys avtalshantering med Microsoft 365 med hjälp av Power Automate

I över ett decennium har vi levererat innovativa lösningar till marknaden som effektiviserar affärsprocesser och förbättrar säkerheten. Tillsammans med Solu Digital erbjuder Assently en integrerad lösning med Microsoft 365 med hjälp av Power Automate-arbetsflöden. Detta öppnar upp en helt ny värld av möjligheter inom avtalshantering.

Ta er avtalshantering till nästa nivå

Avtalshantering är en viktig del av all affärsverksamhet. Men avtalen är ofta utspridda på olika ställen och hanteras av olika personer. Detta gör det svårt att hantera information och leder till säkerhetsrisker och potentiella ekonomiska förluster.

Att hantera avtal elektroniskt i en enda tjänst är det mest effektiva sättet att lösa problem med avtalshantering. Genom att kombinera Assently och Solu Digitals arbetsflöden Power Automate skapas en lösning som förenklar avtalshanteringen, effektiviserar arbetsflödena och ökar datasäkerheten.

Hur Power Automate och Assently effektiviserar era arbetsflöden

Genom att kombinera Power Automate med Assently:s lösning för elektroniska signaturer och autentisering kan avtalshanteringen tas till en ny nivå. Kombinationen ger en omfattande uppsättning verktyg för bearbetning, lagring och spårning av avtalsdata.

Marko Koskela, Chief Commercial Officer på Solu Digital, belyser möjligheterna. "Power Automate och Assently möjliggör en automatiserad avtalshanteringsprocess där allt arbete görs i ett gränssnitt, SharePoint eller Teams. Integrationen av Assently och Power Automate är unik, inget liknande system har integrerats så djupt med SharePoint."

Integrationen förenklar och effektiviserar deras avtalshanteringsprocesser avsevärt. Kontraktsdokument förbereds, skickas och arkiveras elektroniskt, och nödvändiga signaturer samlas in med hjälp av Assently. Avtalen undertecknas elektroniskt, till exempel med hjälp av bank-ID. När avtalet har undertecknats återförs det automatiskt till avtalsarkivet i SharePoint.

Assently och Power Automate - nycklarna till effektivare och säkrare avtalshantering

Kombinationen av Assently och Power Automate erbjuder enorma möjligheter för nuvarande och framtida Microsoft 365-användare. Detta dynamiska partnerskap ger oss möjlighet att effektivisera avtalshanteringen på ett helt nytt sätt.

I takt med att digitaliseringen fortsätter att utvecklas måste avtalshanteringen hänga med. Med Assently och Power Automate kan din organisation ta ett rejält kliv mot en effektivare och säkrare avtalshantering.

Vill du veta mer om effektivare avtalshantering integrerad med Microsoft 365-plattformen? Boka ett samtal med en av våra experter.

Solutions for electronic identification

Kolla in våra kundberättelser