Digitalisering i fastighetsbranschen

Fastighetsbranschen är i ständig utveckling, och den digitala tidsåldern ställer nya krav på hantering av information och uppgifter. Som del av en bransch i rörelse måste även enskilda fastighetsägare hålla sig uppdaterade och verka för en proaktiv och effektiv utveckling. Digitalisering är något som påverkar hela verksamheter, och med rätt kunskaper och förväntningar finns stora fördelar att hämta.

Effektiva processer

För att möta kunders och övriga branschers förväntningar och krav på effektivitet och säkerhet är en digital omställning förr eller senare nödvändig. Den effektivitet och säkerhet som erbjuds med digitala lösningar inom fastighetsbranschen är svårslagen. I en branschorganisation som Fastighetsägarna är man fullt medvetna om de utmaningar som branschen står inför, och man ser stora möjligheter för den digitala utvecklingen. Oavsett storlek på verksamhet är digitaliseringen av tidigare analoga processer ett viktigt steg för att följa med i utvecklingen. En mer eller mindre helomfattande digitalisering av fastighetsbranschen är oundviklig, men innebär stora fördelar för alla parter.

Digitala verktyg

Att komma igång med digitaliseringen utan hjälp kan vara svårt, och det finns dels många lyckade exempel att ta inspiration från, dels experter som kan bidra med sin kunskap och skräddarsydda verktyg för er verksamhet. På Assently har vi i mer än tio år utvecklat digitala lösningar för elektronisk signering och identifiering. Läs mer om hur våra tjänster kan användas för digitalisering inom fastighet och förvaltning.

Elektroniska signaturer

Ett område där man enkelt ser fördelarna med digitala lösningar är dokument- och avtalshantering. Genom att eliminera papper och penna från processen och istället genomföra underskrifter och lagring elektroniskt, effektiviseras processen, och allt blir lättöverskådligt och enkelt att hantera. Med Assentlys lösningar för digitala signaturer kan avtalsprocesser kortas ned väsentligt, oavsett om det gäller anställningsavtal eller hyreskontrakt. Dokument och avtal skickas ut till berörda parter, och lagras på rätt ställe när allt är underskrivet och klart. Signaturerna görs med BankID och är lika säkra och juridiskt bindande som vanliga namnteckningar.

Solutions for electronic identification

Kolla in våra kundberättelser