Digitalt arkiv

Syftet med att upprätta arkiv är att lagra information på ett lättillgängligt och säkert sätt för framtida behov. Analoga, fysiska arkiv med papper och pärmar har sina brister, och ett digitalt arkiv eller e-arkiv är ett sätt att både effektivisera administrationen och att göra hanteringen av dokument mer säker, och att minska risker för borttappade handlingar och förlorade dokument.

Vad är ett digitalt arkiv?

Ett e-arkiv är en katalog eller databas där all information inom ett visst område lagras digitalt, istället för att sparas i fysiska mappar, dokumentsamlare och arkivskåp. Ett digitalt arkiv kan i sin enklaste form vara en mapp på en dator, men består med fördel av säkra servrar och ett lättanvänt gränssnitt med tydligt uppmärkta kataloger och filer.

I det digitala arkivet kan alla dokument märkas upp med nödvändig information, för att göra dem sökbara i efterhand, så att du lätt hittar alla dokument i ett visst ärende, eller allt material från en viss tidsperiod.

Vad är digitalisering?

För alla verksamheter som arbetar med fysiska dokument och papper innebär digitalisering en stor omställning i hur man arbetar, men det innebär också att säkra material och information för framtiden, och att långsiktigt effektivisera och förenkla arbetet. Läs mer i vår artikel om digitalisering och dess fördelar.

Digitalisering av arkiv med digitala blanketter

Ett första steg i att upprätta ett digitalt arkiv är att digitalisera era existerande banketter och dokument, för att göra dem sök- och indexerbara. Läs mer i vår artikel om att skapa digitala blanketter för att lättare hantera dem och lagra i ett digitalt arkiv.

E-arkiv för e-signaturer

För att vidare effektivisera och säkerställa att även nya avtal och dokument digitaliseras, kan de signeras digitalt med hjälp av BankID eller annan elektronisk legitimation. Med Assently E-Sign, vår tjänst för digitala underskrifter och e-signaturer, är det enkelt att lagra alla dokument i vårt digitala arkiv, Webbkontoret. Det digitala arkivet samlar alla underskrifter och dokument på samma ställe, och det är enkelt att söka och följa upp ärenden i efterhand.

Är du intresserad av att höra mer om hur Assentlys tjänster kan hjälpa er i arbetet med digitala arkiv och elektronisk signering?

Solutions for electronic identification

Kolla in våra kundberättelser