Assently & Olmia – En svensk helhetslösning för Avtalshantering för den nordiska marknaden.

Assently & Olmia – En svensk helhetslösning för Avtalshantering för den nordiska marknaden.

De svenska bolagen Assently AB och Olmia AB har inlett ett samarbete och erbjuder nu tillsammans en svenska helhetslösning för digital avtalshantering. ”Assentlys väletablerade och erkänt säkra lösning för signering av avtal har nu blivit ännu starkare” säger Fredrik Hjortsberg, Head of Integration på Assently AB. ”Tack vare samarbetet med Olmia kan vi nu erbjuda en robust avtalshantering” fortsätter Fredrik. ”Olmia har med sin fleråriga erfarenhet och kombination av lösningar och tjänster för arkivering nu stärkts ytterligare tack vare Assently E-sign” säger Henrik Gidlöf, VD på Olmia. ”Vi erbjuder avtalshanteringen som moln- eller hybridtjänst och i kombination med vår höga servicenivå och gedigna kompetens, kommer våra kunder att nu kunna ta del av en ännu bättre tjänst.”

Lösningen ger fullt stöd för avtalssignering såväl som avtalsarkivering, vilket tillsammans erbjuder hantering för alla typer av avtal. Lösningen har stöd för e-signering (inkl eIDAS regelverk), klassificering & sortering med avtalsarkiv. Lösningen är GDPR- och OAIS kompatibel med funktioner för livscykelhantering, automatiska påminnelser & gallring. Den gemensamma lösningen från Assently och Olmia för Avtalshantering innebär en säker hantering av avtal och personuppgifter, säkerställer att informationsflöden följer de regelverk som skall följas och ger möjlighet till säkert utbyte av information med både interna och externa verksamhetssystem och tjänster via befintligt RestAPI.

För mer information om våra lösningar och tjänster, vänligen kontakta Assently: Fredrik Hjortsberg, Olmia: Henrik Gidlöf, VD

Solutions for electronic identification

Kolla in våra kundberättelser